Payq incasso en debiteurenbeheer

Ik heb een brief ontvangen. Wat moet ik doen?

Log in met de code en het wachtwoord vermeld in de brief en u kunt de volgende zaken regelen:
- Doe de betaling per 
- Vraag een betalingsregeling aan
- Stuur een bericht

U kunt ook gelijk overmaken naar Derdengelden Payq Incasso NL40 INGB 0007 4902 22 onder vermelding van het dossiernummer

Of neem telefonisch contact op met 088-7303333 of mail naar debiteur@payq.nl